Ochrana osobních údajů

25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (GDPR), díky němuž budou vaše osobní údaje lépe chráněny a budete nad nimi mít lepší kontrolu.
Jakožto Provozovatel Vás proto informujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme v souladu s politikou zpracování osobních údajů.
Zasláním objednávky zákazník ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen "ZOOÚ") souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v kupní smlouvě, a to zejména pro účely prodávajícího podle kupní smlouvy, včetně zajištění přepravy a případné montáže zboží u zákazníka, jakož i pro marketingové účely prodávajícího. Pro účely plnění smlouvy se zákazníkem je prodávajícíoprávněn zpracovávatosobní údaje zákazníků, rovněž i jeho zaměstnanci, nebo zprostředkovatel osobních údajů, který zpracovává osobní údaje jménem prodávajícího, podle § 5 ZOOÚ, jakož i smluvní partneři prodávajícího a jejich zaměstnanci provádějící dopravu a montáž zboží. Udělený souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a platí až do odvolání, zákazník může souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu. Jakékoliv rizika, které by mohly zákazníkovi vzniknout v souvislosti s odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, nese zákazník.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

I. osobní údaje potřebné k registraci:
- jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo.
II. osobní údaje potřebné k vyřízení objednávky:
- jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.
III. osobní údaje potřebné k zasílání reklamních informací:
- e-mailová adresa

2. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám
K osobním údajům mají přístup pouze Zprostředkovatelé, bez nichž by činnost e-garnize.sk nebyla možná. Mezi ně patří:

I. poskytovatel webhostingových služeb: online marketingová agentura Tomatoes sk.

II. přepravní společnosti GLS - General Logistics systems Slovakia s.r.o., TOPTRANS SLOVAKIA s.r.o., ReMax Courier service, spol. s.r.o., olzalogistic.com, s.r.o., Schenker s.r.o., Raben Logistics Czech s.r.o.

III. externí dodavatel účetních služeb
Všichni zprostředkovatelé jsou zavázáni neumožnit užití údajů pro jiný účel.
Po skončení účelu zpracování lze osobní údaje dále zpracovávat jen v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, což se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem zpracování a zároveň je provozovatel povinen označit je, anonymizovat je, pokud tím lze dosáhnout účelu zpracování a zlikvidovat je hned, jakmile se stanou nepotřebnými.
Bude-li tak přikazovat zákon, může se stát, že budeme nuceni některé údaje zpřístupnit jiné osobě (nejčastěji policii).

3. Správnost osobních údajů
Osobní údaje, které nám fyzická osoba poskytne, musí být správné. V případě zjištění, že nám byl poskytnut nesprávný údaj nebo dojde ke změně osobních údajů, je třeba to oznámit. Vaše údaje budeme zpracovávat správně a v případě změny je budeme aktualizovat.

 

4. Odstranění osobních údajů
Vaše údaje můžete změnit v nastaveních vašeho konta po přihlášení. Chcete-li odstranit všechny vaše osobní údaje, musíte si zrušit váš účet. Pokud si přejete zrušit vaše konto, napište nám na
info@garnyze-kolejnice.cz.

 

5. Použití cookies
Internetové stránky provozované společností Cardinal s.r.o. používají soubory cookies, které zajišťují základní funkčnost internetové stránky/internetového obchodu a podobné technologie, pro poskytnutí lepších služeb svým zákazníkům. Většina internetových prohlížečů standardně umožňuje používat tyto soubory. Soubory cookies lze vymazat, zakázat jejich uchovávání nebo povolit uchovávání pro konkrétní lokality. Upozorňujeme Vás, že zakázáním používání souborů cookies na našich internetových stránkách, můžete ztratit přístup k určitým funkcím nebo oblastem jednotlivých webů (nákupní košík, přihlášení,…).

 

6. Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů
Některé vaše práva (např. opravu nebo vymazání údajů) lze uplatnit prostřednictvím nastavení účtu. Ohledně vašich oprávněných žádostí, které nelze realizovat automatizovaně prostřednictvím stránky www.garnyze-kolejnice.cz nás můžete kontaktovat: +420 728 661 095. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete odvolat zrušením účtu. Ochraně osobních údajů se věnuje zákon 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Provozovatelem informačního systému je společnost Cardinal, s.r.o., se sídlem Kamenná 3, 010 01 Žilina, IČO: 46 216 413, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina., Oddíl Sro, vložka číslo: 54874/L 10


No products

To be determined Poštovné
0 Kč Spolu

Pokladna